foto bij Plattegrond is online

Plattegrond is online

De plattegrond van het BAM! Festival staat nu online. Op deze plattegrond kan men de podia vinden, de toiletten,  EHBO, puntenkassa's en de nooduitgangen maar ook  waar men kan eten. Next stop: Timetable